ที่อยู่
Det Norske Dhammakaya Samfunn
(Wat Buddha Midnattsol)
Hvittingfossveien 343
3080 Holmestrand

อีเมล์ dhammakaya-norway@hotmail.com
โทรศัพท์ 33 61 01 43
โทรสาร 33 09 66 09

เลขที่องค์กร 989 853 333
เลขบัญชีธนาคาร 5081.08.45136

Advertisements