วันอาทิตย์ต้นเดือน วันบุญใหญ่ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษ คือ พิธีบูชาข้าวพระ เริ่มพิธีเวลา 4.30 น. (ตรงกับเวลาในประเทศไทย 9.30 น.) สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิภาวนา และร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 33 61 01 43)

วันอาทิตย์เวลา 9.00 น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิภาวนา และฟังพระธรรมเทศนา เวลา 11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วันอังคารเวลา 19.00 น. ถึง 20.30 น. แนะนำการฝึกสมาธิเป็นภาษาอังกฤษ (5สิงหาคม – 28ตุลาคม 2551)

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลาประมาณ 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้น พร้อมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และเจริญสมาธิภาวนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกวัน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 33 61 01 43)

Advertisements