ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์
ข่าวและกิจกรรม
เชิญชมวิดิโองานบุญในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา…
ร่วมงานเปิดวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมันนี
ค่ายวัยรุ่นคุณธรรม Youth Camp III

 

ข่าวบุญ…

 

รับชมรายการธรรมะและกรณีศึกษากฏแห่งกรรมออนไลน์

dmc2.jpg

ท่านสามารถรับชมรายการธรรมะจากช่อง DMC ทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกวันที่เว็บไซต์ www.dmc.tv

วารสารธรรมะทางไปรษณีย์ ฟรี!

yoonaiboon.png

วารสาร “อยู่ในบุญ” เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

ท่านใดสนใจสามารถขอรับวารสารธรรมะ “อยู่ในบุญ” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์พร้อมชื่อและที่อยู่มาที่ dhammakaya-norway@hotmail.com (จัดส่งภายในประเทศนอร์เวย์เท่านั้น)

Advertisements