Wat Buddha Midnattsol er et buddhistisk kloster og meditasjonssenter lokalisert i Holmestrand/Vestfold. Klosteret tilhører theravada- og den thailandske dhammakaya tradisjonen, og har som hovedmål å lære bort buddhisme og meditasjon til nordmenn og thailandere med bosted i Norge.

Klosteret drives av Det Norske Dhammakaya Samfunn som er en non-profit organisasjon som baserer seg på frivillige gaver.

Du er hjertelig velkommen til å avlegge oss et besøk!

Hvordan støtte
Det er flere måter du kan støtte Det Norske Dhammakaya Samfunn på, enten ved å gi pengegaver og/eller ved å hjelpe til med praktiske oppgaver. Ta kontakt dersom du har noe å bidra med.

Det Norske Dhammakaya Samfunn
Kontonr: 5081.08.4513

Advertisements